Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z przeprowadzonych konsultacji

2015-10-06 12:28:20
Formularz konsultacji

2015-09-16 12:05:13
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok

2015-09-16 12:03:29
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu pn.: "Program współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok"

2015-09-16 11:02:46