Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie potwierdzenia członkostwa w Lokalnej Grupie Działania Gromnik oraz opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, która będzie wdrażana do roku 2023

2015-07-22 08:00:19
UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

2015-07-02 10:56:25
UCHWAŁA NR VIII/82/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt

2015-07-02 10:49:27
UCHWAŁA NR VIII/80/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXV/221/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym.

2015-07-02 10:47:55
UCHWAŁA NR VIII/78/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiązów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-110/13-00.

2015-07-02 10:45:12
UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

2015-07-02 10:41:26
UCHWAŁA NR VIII/73/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wiązów za rok 2014

2015-07-02 10:41:03
UCHWAŁA NR VIII/74/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2015 rok.

2015-07-02 10:40:41
UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej

2015-07-02 10:35:54
UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

2015-07-02 10:33:31