Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 38/2016 BMiG Wiązów z dnia 29.03.2016 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu MiG Wiązów za 2015 rok

2016-04-11 12:56:48
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 31.12.2015

2016-02-29 08:54:52
Uchwała nr IV/179/2015 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 07.09.2015 r w spr.opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiązów za I półrocze 2015 rok.

2015-11-02 10:29:20
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.09.2015

2015-11-02 10:21:56
Zarządzenie nr 174/2015 BMiG Wiązów z dnia 25.08.2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązów za I półrocze 2015 rok

2015-08-31 10:25:07
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.06.2015

2015-08-10 12:12:30
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 31.03.2015

2015-05-06 13:04:51
Uchwała nr IV/106/2015 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 23.04.2015 r w spr.opinii o przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wiązów za 2014 rok

2015-05-05 09:00:57
Uchwała nr IV.36.2015 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 03.02.2015 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedst.w uchwale NrIII/22/2014 RMiG Wiązów z dnia 30.12.2014 roku w spr.przyjęcia WPF oraz w uchwale Nr III/23/2014 RMiG Wiązów z dnia 30.12.2014 roku w spr.przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2015

 
2015-02-12 11:42:57