Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 209/2015 Burmistrza M i G Wiązów z dnia 2.11.2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku

2015-11-02 08:53:52
Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 3 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przedstrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wiązów

2015-09-10 10:55:44
Zarządzenie nr 154 2015 z dnia 05.08.2015 Burmistrza MiG Wiązów w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu

2015-08-06 09:44:43
Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązów przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat.

2015-05-15 12:10:22
Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza MiG Wiązów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązowie.

 
2015-03-27 15:21:34
Zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

 
2015-03-06 09:26:31
Zarządzenie nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Wiązów i jej jednostek organizacyjnych"

 
2015-03-05 12:15:15
Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego dla zadania realizowanego przez Gminę Wiązów pn.: "Wykonanie podłogi w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych przy ul. 1-Maja 31 w Wiązowie"

 
2015-02-11 13:11:48
Zarządzenie nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązow z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postepowaniu oraz badania i oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie".

 
2015-02-02 15:31:45
Zarządzenie nr 9/2015 BMiG Wiązów z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie

 
2015-01-14 13:38:20