Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 51/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Wiązów


2008-10-29 16:24:37
Zarządzenie nr. 120/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów.


2008-10-29 16:23:38
Zarządzenie nr. 126/06 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 150/05 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie określenia harmonogramu czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiązów w 2006 roku.


2008-10-29 16:22:42
Zarządzenie nr. 129/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów, i Sekretarza Miasta i Gminy.


2008-10-29 16:21:43