Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 129/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
2013-12-24 10:50:40
Zarządzenie nr 128/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
2013-12-24 10:49:24
Zarządzenie nr 127/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
2013-12-23 09:59:19
Zarządzenie nr 124/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
2013-12-18 13:07:25
Zarządzenie nr 116/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązowie

 
2013-11-22 14:09:24
Zarządzenie nr 110/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

 
2013-11-22 14:00:48
Zarządzenie Nr 103/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 23 października 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Wiązów

 Zarządzenie Nr 103/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 23 października 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Wiązów
2013-11-08 14:59:31
Z a r z ą d z e n i e Nr 104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24.10.2013 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu.

 
2013-10-24 09:23:39
Z a r z ą d z e n i e Nr 98/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 04.10.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu.

 
2013-10-04 10:19:25
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 97/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 04.10.2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 
2013-10-04 10:06:55