Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 112/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 19 września 2014 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy 2014 roku

 
2014-09-19 09:49:14
Zarządzenie nr 81/2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Wiązowie w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonej w Jutrzynie 97 , powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań oraz zatwierdzenia Regulaminu rokowań

 Zarządzenie nr 81/2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Wiązowie w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonej w Jutrzynie 97 , powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań oraz zatwierdzenia Regulaminu rokowań
2014-08-04 11:32:14
Zarządzenie nr 80/2014 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

 
2014-08-04 11:25:31
Zarządzenie nr 79/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedazy w trybie przetargu nieograniczonego

 
2014-08-04 11:21:22
Zarządzenie nr 55/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Kowalowie”

 
2014-06-16 10:10:34
Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Jaworowie”

 
2014-06-16 10:07:18
Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych Miasta i Gminy Wiązów

 
2014-06-16 10:00:26
Zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu określającego procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro"

 
2014-06-11 14:04:06
ZARZĄDZENIE NR 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie.

 
2014-05-29 12:53:04
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 18.03.2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 
2014-03-18 12:35:49