Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr V/35/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Wiązów

Uchwała nr V/35/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Wiązów
2015-02-25 13:00:04
Uchwała nr V/34/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Wiązów na 2015 rok

 Uchwała nr V/34/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Wiązów na 2015 rok
2015-02-25 12:58:25
Uchwała nr V/33/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/30/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wiązów”

 Uchwała nr V/33/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/30/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wiązów”
2015-02-25 12:56:12
Uchwała nr V/32/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wiązów na lata 2015- 2020

 Uchwała nr V/32/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wiązów na lata 2015- 2020
2015-02-25 12:52:51
Uchwała nr V/31/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2015 rok.

 Uchwała nr V/31/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2015 rok.
2015-02-25 12:47:54