Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr LIV/339/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązów na rok 2015

 
2014-11-05 14:42:04
Uchwała nr LIV/336/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Pronozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2014-2025.

 
2014-11-05 14:39:08
Uchwała nr LIV/338/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.

 
2014-11-05 14:38:00
Uchwała nr LIV/337/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów

 
2014-11-05 14:37:03
Uchwała nr LIV/335/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2014 rok

 
2014-11-05 14:20:15