Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na terenie gminy Wiązów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 

 
  

Liczba odwiedzin : 406
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW
Osoba wprowadzająca informację : Ewelina Szumejko
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Szumejko
Czas wytworzenia: 2014-09-03 15:36:23
Czas publikacji: 2014-09-03 15:36:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak