Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr LI/328/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr NR XXV/258/2005 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2014-09-03 13:08:39
Uchwała nr LI/327/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Księżyce

 
2014-09-03 13:07:01
Uchwała nr LI/326/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lipca 2014 r. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów

 
2014-09-03 13:01:44
Uchwała nr LI/325/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2014-2025

 
2014-09-03 12:55:42
Uchwała nr LI/324/2014 Rady Miasta i Gminy z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2014 rok

 
2014-09-03 12:33:20