Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr L/323/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Wiązów przez Dolnośląską Izbę Rolniczą Biuro Terenowe w Strzelinie

 
2014-09-03 11:57:50
Uchwała nr L/322/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Łojowice

 
2014-09-03 11:50:51
Uchwała nr L/321/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/367/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Miejskim „Bajkowy Ogród” w Wiązowie prowadzonym przez Miasto i Gminę Wiązów

 
2014-09-03 11:49:11
Uchwała nr L/320/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie za 2013rok.Uchwała nr L/320/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie za 2013rok.

 
2014-09-02 15:29:29
Uchwała nr L/319/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2014-2025

 
2014-09-02 15:26:08
Uchwała nr L/318/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2014 rok

 
2014-09-02 13:46:50
Uchwała nr L/317/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław

 
2014-09-02 13:40:22
Uchwała Nr L/316/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wiązów za rok 2013

 
2014-09-02 13:37:28
Uchwała nr L/315/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

 
2014-09-02 13:26:13