Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLVII/308/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie braku podstaw do wygaszenia mandatu radnej Bożenie Sawczyńskiej

 
2014-04-22 09:06:06
UCHWAŁA NR XLVII/307/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wiesławy Świeżowskiej na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów.

 
2014-04-22 09:05:29
Uchwała nr XLVII/306/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa Rady Miasta i Gminy Wiązów

 
2014-04-22 09:04:24
Uchwała nr XLVII/305/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta i Gminy Wiązów

 
2014-04-22 08:59:03
Uchwała nr XLVII/304/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wiązów

 
2014-04-22 08:58:19
UCHWAŁA NR XLVII/303/2014 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Kurów

 
2014-04-22 08:57:14
UCHWAŁA NR XLVII/302/2014 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów w zakresie działki nr 3/2 AM 1 obręb Kurów.

 
2014-04-22 08:56:38
Uchwała Nr XLVII/301/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wiązów na 2014 rok

 
2014-04-22 08:56:08
UCHWAŁA NR XLVII/300/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2014 na prace konserwatorskie, restaurator

 
2014-04-22 08:55:27
UCHWAŁA NR XLVII/299/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 
2014-04-22 08:43:20