Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr LIII/334/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXV/220/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki nadawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawanych nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego praz szczegółowe zasady jego przyznawanie i wypłacania w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie Miasta i Gminy Wiązów

 
2014-10-03 08:16:55
Uchwała nr LIII/333/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 września 2014 roku w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wiązów”

 
2014-10-03 08:14:11
Uchwała nr LIII/332/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr NR XXV/258/2005 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2014-10-03 08:11:05
Uchwała nr LIII/330/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2014 rok

 
2014-10-03 08:04:11