Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLV/284/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązow z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2014-2025;

 
2014-03-05 10:43:29
UCHWAŁA NR XLV/290/2014 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

 
2014-03-05 10:16:12
Uchwała nr XLV/289/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej

 
2014-03-05 10:15:37
UCHWAŁA NR XLV/288/2014 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stary Wiązów

 
2014-03-05 10:14:53
Uchwała Nr XLV/287/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/30/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wiązów”

 
2014-03-05 10:14:18
UCHWAŁA NR XLV/286/2014 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie nadanego uchwałą Nr XXVI/209/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2008 r.

 
2014-03-05 10:13:50
UCHWAŁA NR XLV/285/2014 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/258/2005 z dnia 17 marca 2005 w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2014-03-05 10:12:09
Uchwała nr XLV/283/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2014 rok

 
2014-03-05 10:09:51