Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie

 
2014-12-18 10:33:29
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie - III postępowanie

 
2014-10-23 14:43:30
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie - II postępowanie

 
2014-10-02 14:58:35
Zaproszenie do udziału w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie' "

 
2014-09-24 09:55:54
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie

 
2014-09-18 12:55:33
Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz zastosowaniem "Regulaminu określającego procedury udzielania zamówień publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczającej równowartosci kwoty 30 000 euro" z dnia 16.04.2014r. dotyczące wykonania zamówienia pn.: "Budowa sceny, wymiana posadzki z parkietu w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie"

 
2014-08-20 12:50:38
Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz zastosowaniem "Regulaminu określającego procedury udzielania zamówień publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczającej równowartosci kwoty 30 000 euro" z dnia 16.04.2014r. dotyczące wykonania zamówienia pn.: "Budowa sceny, wymiana posadzki z parkietu w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie"

 
2014-08-01 11:13:36
Zaproszenie do udziału w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie"

 
2014-08-01 11:02:01
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych Miasta i Gminy Wiązów

 
2014-06-12 14:00:59
Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Kowalowie

 
2014-05-30 08:45:21