Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLIV/275/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025

 
2014-01-08 09:30:19
Uchwała nr XLIV/274/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków, które nie wysają z upływem 2013 roku

 
2014-01-08 09:29:09
Uchwała nr XLIV/273/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026

 
2014-01-08 09:27:16
Uchwała nr XLIV/272/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2013

 
2014-01-08 09:25:14
Uchwała nr XLIV/282/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wiązów.

 
2014-01-08 08:37:00
Uchwała nr XLIV/281/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009 – 2015.

 
2014-01-08 08:36:00
Uchwała Nr XLIV/280/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Gminy Wiązów

 
2014-01-08 08:35:19
Uchwała nr XLIV/276/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2014

 
2014-01-08 08:29:14
Uchwała nr XLIV/279/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/117/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych.

 
2014-01-08 08:28:29
Uchwała nr XLIV/278/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/258/2005 z dnia 17 marca 2005 w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2014-01-08 08:27:11