Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.09.2011 r.

 
2012-05-02 13:52:07
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 31.12.2012 r

 
2012-05-02 12:13:13
Uchwała nr IV/294/11 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 15.12.2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok

 
2012-01-17 08:34:48
Uchwała nr IV/293/11 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 15.12.2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez BMiG Wiązów projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiązów na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

 
2012-01-17 08:28:41
Uchwała nr IV/191/2011 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 06.09.2011 r. w sprawie opinii o przedłużonej przez BMiG Wiązów informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

Uchwała nr IV/191/2011 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 06.09.2011 r. w sprawie opinii o przedłużonej przez BMiG Wiązów informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku
2011-09-30 08:44:04
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.06.2011 r.

Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.06.2011 r.
2011-08-05 09:57:22
Uchwała nr IV/302/2010 RIO we Wrocławiu z 20.12.2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Wiązów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 r

Uchwała nr IV/302/2010 RIO we Wrocławiu z 20.12.2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Wiązów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 r
2011-06-13 09:11:37
Uchwała nr IV/299/2010 RIO we Wrocławiu z 20.12.2010 r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011

Uchwała nr IV/299/2010 RIO we Wrocławiu z 20.12.2010 r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011
2011-06-13 08:55:40
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 31.03.2011 r.

Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 31.03.2011 r.
2011-05-26 12:09:41
Projekt budżetu na 2011 rok

Projekt budżetu na 2011 rok
2011-02-01 09:42:20