Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLIII/263/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026

 
2014-01-08 09:23:04
Uchwała nr XLIII/262/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2013 rok

 
2014-01-08 09:10:05
Uchwała nr XLIII/271/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wiązów

 
2014-01-08 08:09:22
Uchwała nr XLIII/270/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wiązów

 
2014-01-08 08:08:22
Uchwała nr XLIII/269/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa Rady Miasta i Gminy Wiązów


2014-01-08 08:07:32
Uchwała nr XLIII/268/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów

 
2014-01-08 08:06:46
Uchwała nr XLIII/267/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Jutrzyna

 
2014-01-08 08:05:34
Uchwała nr XLIII/266/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego


2014-01-08 08:04:38
Uchwała nr XLIII/265/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie oddania Towarzystwu Miłośników Ziemi Wiązowskiej w użyczenie na okres 10 lat pomieszczenia na parterze Urzędu Miasta i Gminy Wiązów

 
2014-01-08 08:03:55
Uchwała nr XLIII/264/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązów na rok 2014

 
2014-01-08 08:02:12