Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 31.12.2012 r.

 
2013-04-30 08:53:31
Uchwała nr IV.312.2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.17.12.2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowj Gm.Wiązów przedst.wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

 
2012-12-24 08:19:39
Uchwała nr IV.310.2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.17.12.2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez BMiG Wiązów projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiązów na rok 2013 wraz z uzasadnieniami i materiałami informacyjnymi

 
2012-12-24 08:18:20
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.09.2012 r.

 
2012-10-29 10:58:55
Uchwała nr IV/200/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.11.09.2012 r. w sprawie opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiazów za I półrocze 2012 roku

 
2012-09-26 12:56:59
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.06.2012 r.

 
2012-08-07 12:49:58
Uchwała Nr IV/92/12 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 18.04.2012 r. w spr. opinii o przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu MiG Wiązów za 2011 rok

 
2012-05-15 08:40:20
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 31.03.2012 r.

 
2012-05-02 12:15:35
Uchwała nr IV/67/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 7.03.2012 r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu MiG Wiązów przedstawionej w uchwałach RMiG Wiązów nr XXI/126/2012 z 31.01.2012 r. w spr.uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej MiG Wiązów oraz nr XXI/127/2012 z 31.01.2012 r.-Uchwała budżetowa MiG Wiązów na 2012 rok

 
2012-03-12 14:04:15