Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 31.12.2013 r.

 
2014-05-15 13:34:50
Uchwała nr IV.278.2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.12.12.2013 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązów przedstawionej z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

 
2013-12-19 10:25:44
Uchwała nr IV.277.2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.12.12.2013 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Wiązów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014.

 
2013-12-19 10:09:59
Uchwała nr IV.276.2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.12.12.2013 r.w sprawie opinii o przedłożonym pzrez Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiązów na rok 2014.

 
2013-12-19 09:09:01
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.09.2013 r.

 
2013-12-03 12:25:01
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.06.2013 r.

 
2013-11-06 15:04:47
Uchwała nr IV.185.2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.04.09.2013 r.w sprawie opinii o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązów za I półrocae 2013 roku

 
2013-09-11 10:34:19
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 31.03.2013 r.

 
2013-04-30 09:05:06
Uchwała nr IV.72.2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.15.04.2013 r.w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu MiG Wiązów za 2012 rok

 
2013-04-30 09:03:11
Uchwała nr IV/49/2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dn.1.02.2013 r.w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu MiG Wiązów

 
2013-02-07 14:56:53