Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXVIII/244/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie oddania Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło w Wiązowie w użyczenie na okres 10 lat nieruchomości po byłym obszarze górniczym położonych w obrębie Kalinowa.

 
2013-07-12 12:04:38
Uchwała nr XXXVIII/243/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
2013-07-12 12:03:47
Uchwała nr XXXVIII/242/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświatowego w Wiązowie i nadania mu Statutu

 
2013-07-12 11:59:19
Uchwała nr XXXVIII/241/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2013 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2013-07-12 11:58:26
Uchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2013 rok.

 
2013-07-12 11:57:13
Uchwała nr XXXVIII/239/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wiązów za rok 2012

 
2013-07-12 11:51:45
Uchwała nr XXXVIII/238/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

 
2013-07-12 11:50:33