Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXVII/237/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wiązów

 
2013-07-12 11:43:47
Uchwała nr XXXVII/236/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/199/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
2013-07-12 11:42:56
Uchwała nr XXXVII/235/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zróżnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

 
2013-07-12 11:41:56
Uchwała nr XXXVII/234/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej biblioteki publicznej w Wiązowie

 
2013-07-12 11:39:18
Uchwała nr XXXVII/233/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2013-2026

 
2013-07-12 11:34:50
Uchwała nr XXXVII/232/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2013 rok

 
2013-07-12 11:32:17
Uchwała nr XXXVII/231/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 
2013-07-12 11:31:14
Uchwała nr XXXVII/230/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 
2013-07-12 11:28:53