Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIV/208/2013 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Ośno"

 
2013-04-23 11:20:57
Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400kV Dobrzeń- Pasikurowice / Wrocław

 
2013-03-22 15:16:35
Uchwała nr XXXIV/206 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

 Uchwała nr XXXIV/206 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013-03-22 15:12:59
Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sparwie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2013 rok

 
2013-03-22 15:09:05
Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XL/376/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązowie

 
2013-03-22 15:01:11
Uchwała nr XXXIV/203/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zamiaru utworzenia w Witowicach Filii Przedszkola Miejskiego "Bajkowy Ogród" z siedzibą w Wiązowie

 
2013-03-22 14:57:55
Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Witowicach

 Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Witowicach
2013-03-22 14:52:38
Uchwała nr XXXIV/201/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zamiaru załóożenia Gimnazjum Dwujęzycznego w Wiązowie oraz włączenia go w skład Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie

 Uchwała nr XXXIV/201/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zamiaru załóożenia Gimnazjum Dwujęzycznego w Wiązowie oraz włączenia go w skład Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie
2013-03-22 14:47:36