Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 31.12.2014

 
2015-03-13 12:12:27
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.09.2014 r.

 
2015-03-13 12:09:48
Uchwała nr IV.262.2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 11.12.2014 w spr. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wiązowa projekcie uchwały budżetowej MiG Wiązów na 2015 r

 
2014-12-22 12:52:38
Uchwała nr IV.263.2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 11.12.2014 w sprawie opinii o projekcie uchwały w spr.WPF MiG Wiązów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015

 
2014-12-22 12:48:37
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.09.2014 r.

 
2014-12-22 12:44:20
Uchwała nr IV/182/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 11.09.2014 w sprawie opinii o przedłożonej przez BMiG Wiązów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 rok

 
2014-09-26 08:08:16
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 30.06.2014 r.

 
2014-08-06 07:57:37
Uchwała nr IV/86/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 23.04.2014 r w spr.opinii o przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wiązów za 2013 rok

 
2014-05-15 13:40:10
Informacja o wykonaniu budżetu jst na dzień 31.03.2014 r.

 
2014-05-15 13:35:59