Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr II/13/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2014-2025

 
2015-01-27 10:31:18
Uchwała nr II/18/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów

 
2014-12-15 08:35:20
Uchwała nr II/17/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa.

 
2014-12-15 08:34:38
Uchwała nr II/16/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009 – 2015.

 
2014-12-15 08:33:50
Uchwała nr II/15/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

 
2014-12-15 08:31:15
Uchwała nr II/14/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

 
2014-12-15 08:29:25
Uchwała nr II/12/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2014 rok.

 
2014-12-15 08:28:30
Uchwała nr II/11/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Wiązów na regionalnej platformie informacyjnej dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask

 
2014-12-15 08:27:23
Uchwała nr II/10/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Wiązów przez „Słowo Regionu Strzelińskiego” na kalendarzach na 2015 rok

 
2014-12-15 08:26:33
Uchwała nr II/9/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 
2014-12-15 08:25:52