Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku 

 
  

Liczba odwiedzin : 415
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Bartosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Bartosz
Czas wytworzenia: 2015-04-08 11:04:06
Czas publikacji: 2015-04-08 11:04:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak