Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIII/185/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

 
2013-01-16 09:38:38
Uchwała nr XXXIII/200/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 
2013-01-07 15:34:20
Uchwała nr XXXIII/199/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
2013-01-07 15:33:05
Uchwała nr XXXIII/198/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
2013-01-07 15:31:56
Uchwała nr XXXIII/197/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

 
2013-01-07 15:30:28
Uchwała nr XXXIII/196/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 
2013-01-07 15:28:55
Uchwała nr XXXIII/195/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wiązów

 
2013-01-07 15:27:31
Uchwała nr XXXIII/194/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wiązów

 
2013-01-07 15:25:55
Uchwała nr XXXIII/192/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z herbu Gminy Wiązów przez "Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej".

 
2013-01-07 15:23:57
Uchwała nr XXXIII/193/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i gminy Wiązów na lata 2009-2015

 
2013-01-07 15:14:45