Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr V/14/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr V/14/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
2011-02-01 09:04:57
Uchwała nr V/15/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dopłaty do ceny 1 m3 wody i ścieków

Uchwała nr V/15/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dopłaty do ceny 1 m3 wody i ścieków
2011-02-01 09:03:09
Uchwała nr V/16/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr LI/367/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Miejskim "Bajkowy Ogród" w Wiązowie prowadzonym przez Miasto i Gminę Wiązów

Uchwała nr V/16/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr LI/367/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Miejskim "Bajkowy Ogród" w Wiązowie prowadzonym przez Miasto i Gminę Wiązów
2011-02-01 08:37:12
Uchwała nr V/17/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego pt. "Pomoc uczniom i uczennicom w wyrównywaniu szans edukacyjnych niezależnie od płci" w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Uchwała nr V/17/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego pt. "Pomoc uczniom i uczennicom w wyrównywaniu szans edukacyjnych niezależnie od płci" w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
2011-02-01 08:33:19
Uchwała nr V/18/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr LI/372/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Uchwała nr V/18/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr LI/372/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
2011-02-01 08:28:39