Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VI/19/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok Miasta i Gminy Wiązów

Uchwała nr VI/19/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok Miasta i Gminy Wiązów
2011-03-04 14:04:41
Uchwała nr VI/20/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wiązów na lata 2011-2020

Uchwała nr VI/20/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wiązów na lata 2011-2020
2011-03-04 13:57:38
Uchwała nr VI/21/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przeniesienia siedziby Przedszkola Miejskiego w Wiązowie z budynku mieszczącego się przy ul. Kościelnej 2 do nowo wybudowanego budynku położonego przy ul. Pocztowej 6A w Wiązowie oraz nadania nazwy Przedszkolu Miejskiemu przy ul. Pocztowej 6A w Wiązowie

Uchwała nr VI/21/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przeniesienia siedziby Przedszkola Miejskiego w Wiązowie z budynku mieszczącego się przy ul. Kościelnej 2 do nowo wybudowanego budynku położonego przy ul. Pocztowej 6A w Wiązowie oraz nadania nazwy Przedszkolu Miejskiemu przy ul. Pocztowej 6A w Wiązowie
2011-03-04 13:54:28
Uchwała nr VI/22/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wiązowie d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr VI/22/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wiązowie d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011-03-04 13:47:42
Uchwała nr VI/23/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Witowicach

Uchwała nr VI/23/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Witowicach
2011-03-04 13:46:02
Uchwała nr VI/24/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława

Uchwała nr VI/24/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza - Oława
2011-03-04 13:24:01
Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Wiązów na 2011 rok

Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Wiązów na 2011 rok
2011-03-04 13:12:10