Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VIII/27/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie

Uchwała nr VIII/27/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie
2011-04-14 13:28:58
Uchwała nr VIII/28/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym

Uchwała nr VIII/28/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym
2011-04-14 13:27:00
Uchwała nr VIII/29/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskanalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wiązów na 2011 rok

Uchwała nr VIII/29/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskanalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wiązów na 2011 rok
2011-04-14 13:24:02
Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wiązów"

Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wiązów"
2011-04-14 13:18:46
Uchwała nr VIII/31/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2011 rok

Uchwała nr VIII/31/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2011 rok
2011-04-14 12:56:15
Uchwała nr VIII/32/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały VI/20/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wiązów na lata 2011-2020

Uchwała nr VIII/32/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały VI/20/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wiązów na lata 2011-2020
2011-04-14 12:53:39
Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2011-04-14 12:52:15
Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Bryłów

Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Bryłów
2011-04-14 12:51:08
Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Bryłówek

Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Bryłówek
2011-04-14 12:50:11
Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Częstocice

Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Częstocice
2011-04-14 12:49:11