Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2011 rok

Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2011 rok
2011-05-10 13:29:06
Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
2011-05-10 13:27:38
Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
2011-05-10 13:26:56
Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
2011-05-10 13:25:27
Uchwała nr IX/62/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie ustanowienia rodzajów nadawanych tytułów honorowych oraz zasad ich nadawania

Uchwała nr IX/62/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie ustanowienia rodzajów nadawanych tytułów honorowych oraz zasad ich nadawania
2011-05-10 13:24:02
Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelinie

Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelinie
2011-05-10 13:22:31
Uchwała nr IX/64/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zagwarantowania środków finansowych na realizację projektu pn. "Budowa parkingu i szaletu miejskiego przy ul. Daszyńskiego w Wiązowie" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013

Uchwała nr IX/64/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zagwarantowania środków finansowych na realizację projektu pn. "Budowa parkingu i szaletu miejskiego przy ul. Daszyńskiego w Wiązowie" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013
2011-05-10 13:17:10