Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr X/65/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiązów za 2010 rok

Uchwała nr X/65/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiązów za 2010 rok
2011-06-03 11:07:27
Uchwała nr X/66/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiązów za rok 2010

Uchwała nr X/66/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiązów za rok 2010
2011-06-03 11:05:48
Uchwała nr X/67/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2011 rok

Uchwała nr X/67/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2011 rok
2011-06-03 11:03:51
Uchwała nr X/68/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała nr X/68/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
2011-06-03 11:02:12
Uchwała nr X/69/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie za 2010 rok

Uchwała nr X/69/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie za 2010 rok
2011-06-03 10:44:26
Uchwała nr X/70/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr VIII/30/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wiązów"

Uchwała nr X/70/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr VIII/30/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wiązów"
2011-06-03 10:42:21
Uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Częstocice"

Uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Częstocice"
2011-06-03 10:40:40
Uchwała nr X/72/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kucharzowice"

Uchwała nr X/72/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kucharzowice"
2011-06-03 10:35:51
Uchwała nr X/73/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie organizacji konkursu na "Najładniejszą zagrodę, sołectwo oraz najbardziej zadbany budynek w gminie Wiązów"

Uchwała nr X/73/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie organizacji konkursu na "Najładniejszą zagrodę, sołectwo oraz najbardziej zadbany budynek w gminie Wiązów"
2011-06-03 10:31:32
Uchwała nr X/74/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowego najemcy części powierzchni wieży Ratusza położonego przy pl. Wolności 37 w Wiązowie będącego własnością Gminy Wiązów

Uchwała nr X/74/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowego najemcy części powierzchni wieży Ratusza położonego przy pl. Wolności 37 w Wiązowie będącego własnością Gminy Wiązów
2011-06-03 10:28:55