Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XI/82/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2011 rok

Uchwała nr XI/82/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2011 rok
2011-07-04 13:25:12
UCHWAŁA NR XI/81/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/258/2005 z dnia 17.03.2005 w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso ze zmianami ( Uchwała nr XXXI/305/2005 z 14.10.2005 , Uchwała nr XXXIX/373/2006 z 29.06.2006, Uchwała nr XLI/391/2006 z 31.08.2006 , Uchwała nr IX/89/07 z dnia 28.06.2007 r., Uchwała nr XLI/316/10 z 26.02.2010 r. )

UCHWAŁA NR XI/81/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/258/2005 z dnia 17.03.2005 w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso ze zmianami ( Uchwała nr XXXI/305/2005 z 14.10.2005 , Uchwała nr XXXIX/373/2006 z 29.06.2006, Uchwała nr XLI/391/2006 z 31.08.2006 , Uchwała nr IX/89/07 z dnia 28.06.2007 r., Uchwała nr XLI/316/10 z 26.02.2010 r. )
2011-07-04 13:20:30
Uchwała nr XI/80/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego


2011-07-04 13:18:24
Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
2011-07-04 13:05:58
Uchwała nr XI/78/11 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr XI/78/11 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011-07-04 13:00:20
Uchwała nr XI/77/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/379/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr XI/77/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/379/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011-07-04 12:55:06