Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XII/83/11 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2011 rok.

Uchwała nr XII/83/11 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2011 rok.
2011-08-11 13:11:52
Uchwała nr XII/84/11 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/27/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie.

Uchwała nr XII/84/11 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/27/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie.
2011-08-11 13:03:28
Uchwała nr XII/85/11 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/376/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązowie

Uchwała nr XII/85/11 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/376/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązowie
2011-08-11 12:56:03