Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVII/110/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani Lidii Górskiej na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów

 
2011-11-25 14:39:04
Uchwała nr XVII/109/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wiązów na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowych najemców.

 
2011-11-25 14:36:07
Uchwała nr XVII/108/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wiązów

 
2011-11-25 13:56:10
Uchwała nr XVII/107/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok

 
2011-11-25 13:48:38