Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XIX/117/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych

 
2012-01-18 07:47:45
Uchwała nr XIX/116/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. do celów wymiaru podatku rolnego

 
2012-01-18 07:42:55
Uchwała nr XIX/115/2011 Rady Miasta i Gminy Wiażów z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania na majątek Energia Pro S.A. oddział Wrocław oświetlenia drogowego, zlokalizowanego na działce nr 117 AM-8 obr. Wiązów, przy ul.Polnej w Wiązowie

 
2012-01-17 15:17:15
Uchwała nr XIX/114/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągnietych w latach poprzednich

 
2012-01-17 15:12:44
Uchwała nr XIX/113/11 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2011 rok

 
2012-01-17 14:56:22
Uchwała nr XIX/112/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Wiązów w latach 2011-2021

 
2012-01-17 14:33:24