Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XX/124/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w Szkole Muzycznej I Stopnia w Witowicach

 
2012-01-18 11:21:09
Uchwała nr XX/123/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół Publicznych w Wiązowie

 
2012-01-18 11:14:21
Uchwała nr XX/121/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009 – 2015

 
2012-01-18 11:12:07
Uchwała nr XX/120/2011 Rady Miasta i Gminy Wiazów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2012

 
2012-01-18 11:04:36
Uchwała nr XX/119/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

 
2012-01-18 10:59:41
Uchwała nr XX/118/11 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przetrzennego dla miejscowości Stary Wiązów

 
2012-01-18 10:49:51