Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXI/127/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2012 r. uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wiązów

 
2012-02-16 08:55:59
Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/156/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta i Gminy Wiązów

 
2012-02-16 08:23:15
Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniającą uchwałę nr XX/120/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

 
2012-02-16 08:20:05
Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia dopłaty do ceny 1 m3 wody

 
2012-02-16 08:14:37
Uchwała nr XXI/129/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie w spawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
2012-02-15 11:36:31
Uchwała nr XXI/128/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Związkowi Międzygminnemu Ślęza-Oława praw i obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami, które nakłada nowelizacja ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 
2012-02-15 11:33:59
Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wiązów

 
2012-02-15 11:24:14
Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów

 
2012-02-15 11:22:48