Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVIII/158/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 września 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 
2012-09-26 11:53:17
Uchwała nr XXVIII/157/2012 Rady Miasta i Gminy Wiążów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łojowice.

 
2012-09-26 11:52:06
Uchwała nr XXVIII/156/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2012 rok.

 
2012-09-26 11:49:47
Uchwała nr XXVIII/155/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zasad ustalania wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.


2012-09-26 11:47:13
Uchwała nr XXVIII/154/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/117/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych.

 
2012-09-26 11:46:06
Uchwała nr XXVIII/153/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

 
2012-09-26 11:45:05
Uchwała nr XXVIII/152/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 
2012-09-26 11:43:56
Uchwała nr XXVIII/151/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wiązów

 
2012-09-26 11:36:31