Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLI/313/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2010 rok


2010-03-03 16:28:22
Uchwała nr XLI/314/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie odpłatnego nabycia do zasobu gminnego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązów

2010-03-03 16:25:50
Uchwała nr XLI/315/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Wiązów na 2010 rok

2010-03-03 16:22:02
Uchwała Nr XLI/316/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/258/2005 z dnia 17.03.2005 w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso ze zmianami ( Uchwała nr XXXI/305/2005 z 14.10.2005 , Uchwała nr XXXIX/373/2006 z 29.06.2006, Uchwała nr XLI/391/2006 z 31.08.2006, Uchwała nr IX/89/07 z 28.06.2007r.)

2010-03-03 16:20:33