Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIV/322/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiązów za rok 2009

2010-05-05 12:54:09
Uchwała Nr XLIV/323/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2010 rok


2010-05-05 12:48:39
Uchwała Nr XLIV/324/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających dla Miasta i Gminy Wiązów i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia ulg

2010-05-05 12:41:40
Uchwała NR XLIV/325/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie oddania w użyczenie na czas oznaczony do 7 lat nieruchomość położoną w Witowicach, stanowiącą niezabudowaną działkę nr 52/2 AM-1


2010-05-05 12:38:23