Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV/326/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2010 rok

2010-06-01 12:19:59
Uchwała Nr XLV/327/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 roku związanego z realizacją wydatków majątkowych

2010-06-01 12:17:06
Uchwała Nr XLV/328/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie za 2009 rok

2010-06-01 12:04:23
Uchwała Nr XLV/329/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2010-06-01 11:41:22
Uchwała Nr XLV/330/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Łojowice"

2010-06-01 10:33:51
Uchwała Nr XLV/331/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie organizacji konkursu na "Najładniejszą zagrodę, zakład i sołectwo oraz najbardziej zadbany budynek w gminie Wiązów"


2010-06-01 10:19:45