Ciekawe linki 

 

 

Ministerstwo Środowiska

www.mos.gov.pl

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

www.duw.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.umwd.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

www.wroclaw.pios.gov.pl

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.fos.wroc.pl

 

Bociany online

www.bocianyonline.pl/kamery

 

Polska Izba Gospodarki Odpadami

www.pigo.org.pl

 

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

www.kigo.pl

 

Serwis informacyjny Ochrony Środowiska

http://www.ekoinfo.pl

 

Centrum Informacji o Środowisku

www.ekoportal.pl

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu

www.oigr.pl

 

Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

www.elektroeko.pl

 

Organizacja odzysku Polski System Recyklingu S.A.

www.psr.pl

 

Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych

www.fos.pl

 

REBA Organizacja Odzysku S.A.

www.reba.pl

 

Fundacja RECAL

www.recal.org.pl

 

Polska Zielona Sieć

www.zielonasiec.pl

 

Fundacja Nasza Ziemia

www.recykling.pl

 

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"

http://www.zielona-akcja.eko.org.pl

 

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

www.eko.org.pl

 

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"

www.pronatura.org.pl

 

Fundacja Nasza Ziemia – koordynator krajowy akcji „Sprzątanie świata”

www.naszaziemia.pl

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

www.salamandra.org.pl

 

Fundacja Ekofundusz

www.ekofundusz.org.pl

 

www.odpady.org.pl

 

www.odpady.net.pl 

Liczba odwiedzin : 520
Podmiot udostępniający informację : URZĄD MIASTA I GMINY WIĄZÓW
Osoba wprowadzająca informację : Dagmara Zielińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Puzyniak
Czas wytworzenia: 2010-09-30 13:16:15
Czas publikacji: 2010-09-30 13:16:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak