Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLII/261/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Wiązów.

 
2013-11-04 10:18:04
Uchwała nr XLII/260/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 października 2013 roku w sprawie uchwalenia programu współprcay Gminy Wiązów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

 
2013-11-04 10:11:43
Uchwała nr XLII/259/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/117/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłat targowych.

 
2013-11-04 10:10:15
Uchwała nr XLII/258/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

 Uchwała nr XLII/258/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013-11-04 10:09:22
Uchwała nr XLII/257/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

 
2013-11-04 10:08:08
Uchwała nr XLII/256/2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2013 rok.

 
2013-11-04 10:01:00