Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe dot. wykonania studium wykonalności dla zadania pn.: "Przebudowa hełmu wieży Ratusza w Wiązowie"

2016-01-07 13:15:45
Zakup i dostawa używanej koparko - ładowarki

2015-09-28 11:40:31
Zakup i dostawa używanej koparko - ładowarki

2015-08-31 10:55:57
Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w UMiG Wiązów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

2015-08-20 14:33:09
Zagospodarowanie terenu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wyszonowicach

2015-07-30 13:21:22
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Wiązów

2015-07-30 12:03:23
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych Miasta i Gminy Wiązów

2015-06-03 14:50:54
Zaproszenie do udziału w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, na "Promocja projektu poprzez wykonanie tablicy informacyjno - pamiątkowej (szt. 1), naklejek (szt. 150) dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie""

 
2015-03-16 14:02:27
Zaproszenie do udziału w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, na realizację zadania pn.: "Promocja projektu poprzez dwukrotne umieszczenie informacji w prasie dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie""

 
2015-03-13 15:12:15
Bankowa obsługa budżetu Urzędu Miasta i Gminy Wiązów

 
2015-03-04 14:08:24