Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

2010-05-14 08:08:00
Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku złożonego przez inwestora Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o., Al. Jerozolimska 181, 02-222 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marek Waszak, ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o., ul. Hallera 6-8, 60-951 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA nr 46100.11 „Kurowskie Chałupy”.

2010-04-02 08:22:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji paliw w Starym Wiązowie nr 69. Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 83/3 obręb Stary Wiązów, w UMiG Wiązów został złożony wniosek o podział w/w działki.

2010-04-02 08:04:10
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach

2010-03-04 12:42:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowych na Dz. Nr 460 oraz Dz. Nr 476 obręb Jutrzyna Gmina Wiązów”.

2010-03-03 13:21:57
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach

2010-02-16 12:41:40
Zawiadomienie o odstąpieniu sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na modernizacji stacji paliw w Starym Wiązowie nr 69

2010-02-12 13:07:51
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2009-05-26 14:20:33
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o. o., na działce nr 239, AM-2 obręb Wawrzyszów, gmina Wiązów.
2009-02-04 15:18:24
test

 test
2008-11-06 09:13:00