Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2015 roku o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

2015-08-19 13:31:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
2014-10-02 10:27:09
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP w obrębie miejscowości Stary Wiązów

 
2014-05-15 15:34:34
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław wraz z prognoza oddziaływania na środowisko

 
2014-03-28 09:15:42
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeo-Pasikurowice/Wrocław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 
2014-02-14 11:02:40
Obwieszczenie

 
2014-02-12 13:04:07
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązów w zakresie lini elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław oraz działki nr 520 AM 1 obręb Stary Wiązów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
2013-10-23 14:02:14
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów

 
2013-09-23 14:33:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

2010-05-14 08:08:00
Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku złożonego przez inwestora Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o., Al. Jerozolimska 181, 02-222 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marek Waszak, ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o., ul. Hallera 6-8, 60-951 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA nr 46100.11 „Kurowskie Chałupy”.

2010-04-02 08:22:47