Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-03-20 09:47:33
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów

2019-03-06 12:25:21
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRĘBIE WSI KURÓW

2018-11-28 09:33:26
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZÓW W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 148/12, 148/13, 149/1, CZĘŚĆ DZIAŁKI 149/2 I 255 AM-1 MIEJSCOWOŚCI OŚNO

2018-02-21 12:21:52
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów w zakresie działek nr 148/12, 148/13, 149/1, część działki 149/2 i 255 AM-1 miejscowości Ośno

2017-06-14 15:16:52
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ośno

2017-06-14 15:16:28
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 12 W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI WIĄZÓW

2017-06-14 15:15:28
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Jutrzyna

2016-12-07 09:39:19
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla działki nr 12 AM 10 obr. Wiązów

2016-09-16 09:47:38
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów

2016-04-12 10:34:41
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów

2016-01-04 08:12:43
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Jutrzyna

2015-12-04 09:32:02
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2015 roku o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

2015-08-19 13:31:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
2014-10-02 10:27:09
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP w obrębie miejscowości Stary Wiązów

 
2014-05-15 15:34:34
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław wraz z prognoza oddziaływania na środowisko

 
2014-03-28 09:15:42
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeo-Pasikurowice/Wrocław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 
2014-02-14 11:02:40
Obwieszczenie

 
2014-02-12 13:04:07
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązów w zakresie lini elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław oraz działki nr 520 AM 1 obręb Stary Wiązów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
2013-10-23 14:02:14
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów

 
2013-09-23 14:33:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

2010-05-14 08:08:00
Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku złożonego przez inwestora Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o., Al. Jerozolimska 181, 02-222 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marek Waszak, ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o., ul. Hallera 6-8, 60-951 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA nr 46100.11 „Kurowskie Chałupy”.

2010-04-02 08:22:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji paliw w Starym Wiązowie nr 69. Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 83/3 obręb Stary Wiązów, w UMiG Wiązów został złożony wniosek o podział w/w działki.

2010-04-02 08:04:10
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach

2010-03-04 12:42:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowych na Dz. Nr 460 oraz Dz. Nr 476 obręb Jutrzyna Gmina Wiązów”.

2010-03-03 13:21:57
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach

2010-02-16 12:41:40
Zawiadomienie o odstąpieniu sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na modernizacji stacji paliw w Starym Wiązowie nr 69

2010-02-12 13:07:51
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2009-05-26 14:20:33
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o. o., na działce nr 239, AM-2 obręb Wawrzyszów, gmina Wiązów.
2009-02-04 15:18:24
test

 test
2008-11-06 09:13:00
Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne
2008-10-29 16:46:11
Wyłożenie do publicznego wglądu

Wyłożenie do publicznego wglądu
2008-10-29 16:42:21
O wszczęciu postępowania administracyjnego

O wszczęciu postępowania administracyjnego
2008-10-29 16:41:33
O wszczęciu postępowania administracyjnego

O wszczęciu postępowania administracyjnego
2008-10-29 16:40:23
O wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów współdziałających

O wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów współdziałających
2008-10-29 16:37:49
O odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu

O odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
2008-10-29 16:36:59
O studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

O studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2008-10-29 16:26:23
10 20 30 40 50 Wyników