Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVI/138/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Wiązów na 2008 rok

Uchwała nr XVI/138/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Wiązów na 2008 rok
2009-01-07 09:24:02
Uchwała nr XVI/141/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów


2008-10-28 10:25:31
Uchwała Nr XVI/140/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/298/2002 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Miasta i Gminy Wiązów.


2008-10-28 10:22:32
Uchwała nr XVI/139/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/379/2006 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


2008-10-28 10:21:33
Uchwała Nr XVI/137/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie cen za odbiór odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązowie


2008-10-28 10:20:47
Uchwała Nr XVI/136/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania o zakończeniu likwidacji Wiązowskiego Centrum Kultury w Likwidacji w Wiązowie


2008-10-28 10:05:58
Uchwała nr XVI/135/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie określenia źródeł i przeznaczenia dochodów własnych szkoły Podstawowej w Witowicach


2008-10-28 10:04:49
Uchwała Nr XVI/134/08 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiązów na rok 2008.


2008-10-28 10:03:36